Bestuurders aansprakelijkheid verzekering


Persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders is de laatste jaren een steeds belangrijker item geworden. Het toegenomen claimbewustzijn en veranderende wet- en regelgeving maken dat bestuurders van Verenigingen van Eigenaars in toenemende mate het risico lopen om door derden, leden van de VvE aansprakelijk gesteld te worden.
Een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering biedt bescherming van het privé vermogen van de bestuurders van een Vereniging van Eigenaars wanneer zij persoonlijk aansprakelijk worden gesteld.

Door het niet behoorlijk vervullen van hun bestuurstaak, kan het bestuur van de Vereniging van Eigenaars aansprakelijk worden gesteld. Fouten in die hoedanigheid kunnen dus ernstige financiële gevolgen hebben. U bent in een dergelijk geval zelfs aansprakelijk met uw privé vermogen. Of u de taak als vrijwilliger uitvoert of dat het een betaalde functie betreft speelt hierin geen rol.

Voor bestuurstaken geldt een collectieve verantwoordelijkheid. De bestuursleden zijn echter ook hoofdelijk aansprakelijk. Hetgeen betekent dat u als individuele bestuurder persoonlijk aansprakelijk kunt worden gesteld voor de volledige schade die voortvloeit uit fouten van uzelf óf uw medebestuurders.

Een aansprakelijkheidsclaim loopt al snel op. Maar ook de kosten van verweer tegen een claim brengen hoge juridische kosten met zich mee. Als u geen bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering heeft, draagt u zelf de kosten van de schadeclaim en eventuele advocatenkosten. Dergelijke kosten zijn niet gedekt op uw aansprakelijkheidsverzekering als eigenaar van het gebouw (AVB). Een dergelijke verzekering dekt immers geen vermogensschade.

De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering biedt dekking voor het voltallige bestuur.

Wilt u meer weten over de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering of een offerte ontvangen, neem dan contact op met vb&t verzekeringen.

Lees altijd de verzekeringsvoorwaarden.