Milieuschade verzekering


Een milieuschade is sneller ontstaan dan je denkt. De kosten van sanering van een milieuschade kunnen hoog oplopen.

De milieuschadeverzekering kortweg MSV is een directe verzekering. Het is daarom niet nodig om vooraf te bepalen wie aansprakelijk is voor de schade. Als voorbeeld van een milieuschade noemen wij vaak het verontreinigde bluswater dat bij het blussen van een brand wegloopt in riool of erger in een nabijgelegen overstort. Dat kan een aanzienlijke milieuschade opleveren.

En wat te denken van kunststof bouwmaterialen of isolatiemateriaal dat vlam vat.

Ook de kosten voor sanering, expertise, rapportages en preventieve opruiming vallen onder de dekking van de milieuschadeverzekering voor de Vereniging van Eigenaars.
Een milieuschadeverzekering is maatwerk. Zaken als de aanwezigheid van één of meerdere ondergrondse tanks of asbest, dat bijvoorbeeld werd gebruikt voor balkonafscheidingen en in verwarmingsruimten, beïnvloeden hoe een verzekeraar aankijkt tegen premie en voorwaarden.

Wilt u meer weten over de milieuschadeverzekering of een offerte ontvangen, neem dan contact op met vb&t verzekeringen.

Lees altijd de verzekeringsvoorwaarden.