Rechstbijstand verzekering


Geschillen en conflicten kunnen op elk moment ontstaan. Meestal lossen partijen een dergelijke kwestie in goed overleg op. Soms ontstaat echter een situatie waarbij u juridische ondersteuning nodig heeft. De rechtsbijstandverzekering biedt ondersteuning als rechtshulp nodig is.

Een rechtsbijstandverzekeraar biedt u juridische ondersteuning of advies door een jurist. Soms zal er een gespecialiseerde advocaat worden ingeschakeld of consulteert men andere specialisten. De kosten hiervan vallen onder de dekking van de rechtsbijstandverzekering. Voordeel is dat zelfs de kosten van een gerechtelijke procedure onder de dekking van de verzekering vallen.

Het is belangrijk om geschillen zo snel mogelijk te melden als ze zich voordoen, de rechtsbijstandverzekeraar kan u dan snel uitsluitsel geven of een geschil in aanmerking komt voor behandeling onder de dekking van de rechtsbijstandverzekering, of dat er een ander manier is om verdere escalatie te voorkomen.

Wilt u meer weten over de rechtsbijstandsverzekering of een offerte ontvangen, neem dan contact op met vb&t verzekeringen.

Lees altijd de verzekeringsvoorwaarden.